за Христос

Той избавя и отървава, и върши знамения и чудеса на небесата и на земята; Той е, Който отърва Даниил от силата на лъвовете.

Слушай Даниил 6:27
Даниил 6:27

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:27: