за Христос

Тогава цар Дарий писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят: Мир да се умножи на вас!

Слушай Даниил 6:25
Даниил 6:25

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:25: