за Христос

Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен; нито остави да донесат пред него музикални инструменти; и сънят побегна от него.

Слушай Даниил 6:18
Даниил 6:18

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:18: