за Христос

Даниил в ямата с лъвовете
Видя се добре на Дарий да постави над царството сто и двадесет сатрапи, които да бъдат по цялото царство,

Слушай Даниил 6:1
Даниил 6:1

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:1: