за Христос

Даниил измоли от царя и той постави Седрах, Мисах и Авденаго над работите на вавилонската област; а Даниил беше в царския дворец.

Слушай Даниил 2:49
Даниил 2:49

Препратки:

Други преводи на Даниил 2:49: