за Христос

които началникът на евнусите преименува, като нарече Даниил Валтасасар, а Анания - Седрах, Мисаил - Мисах, и Азария - Авденаго.

Слушай Даниил 1:7
Даниил 1:7

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:7: