за Христос

юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на халдейците.

Слушай Даниил 1:4
Даниил 1:4

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:4:

момчета без никакъв недостатък, хубави на вид, които да проумяват всякаква мъдрост и да владеят знание, и да разбират наука, и които са способни да стоят в царския дворец, за да ги учи на книжнината и езика на халдейците.
/Верен 2002/
юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха достойни до стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на халдейците.
/Библейско общество 2000/
юноши без никакъв недостатък, красиви на глед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците.
/Протестантски 1940/
момци, които нямат никакъв телесен недостатък, хубавци наглед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и разумни и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език.
/Православен/
юноши които нямат никакъв порок, и красни на глед, и проуметели във всякаква мъдрост, и ведатели с всякакво знание, и които имаха благоразумие и можеха да стоят в царския палат, и да ги учи буквите и езика на Халдейците.
/Цариградски/
Children in whom was no blemish, but well favoured, and skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.
/KJV/