за Христос

Царят заповяда на началника на евнусите си Асфеназ да доведе някои от израелтяните, т. е. от царския род и от благородните,

Слушай Даниил 1:3
Даниил 1:3

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:3: