за Христос

И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри от всички влъхви и вражалци, които бяха в цялото му царство.

Слушай Даниил 1:20
Даниил 1:20

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:20:

И във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри от всичките книжници и гадатели, които бяха в цялото му царство.
/Верен 2002/
И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри от всички гадатели и прорицатели, които бяха в цялото му царство.
/Библейско общество 2000/
И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство.
/Протестантски 1940/
И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-високо от всички тайноведци и влъхви, каквито имаше в цялото му царство.
/Православен/
И във всяко дело на мъдрост и на проумение заради което ги попита царят, намери ги десетократно по-добри от всичките вълхви и вражари, колкото бяха във всичкото му царство.
/Цариградски/
And in all matters of wisdom and understanding, that the king enquired of them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm.
/KJV/