за Христос

И Господ предаде в ръката му Юдейския цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в светилището на своя бог, и внесе съдовете в съкровищницата на своя бог.

Слушай Даниил 1:2
Даниил 1:2

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:2:

И Господ предаде в ръката му юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете занесе в съкровищницата на своя бог.
/Верен 2002/
И Господ предаде в ръката му Юдейския цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и внесе съдовете в съкровищницата на своя бог.
/Библейско общество 2000/
И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Иоакима и част от съдовете на Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете внесе в съкровищницата на своя бог.
/Протестантски 1940/
И предаде Господ в ръката му иудейския цар Иоакима и част от съдовете на Дома Божий, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тия съдове в съкровищницата на своя бог.
/Православен/
И предаде Господ в ръката му Иоакима Юдиния цар и част от съсъдите на дома Божий; и ги занесе в земята Сенаар, в дома на бога си; и внесе съсъдите в съкровищницата на бога си.
/Цариградски/
And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God: which he carried into the land of Shinar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his god.
/KJV/