за Христос

След като царят разговаря с тях, между всички тях не се намери подобен на Даниил, Анания, Мисаил и Азария; затова те стояха пред царя.

Слушай Даниил 1:19
Даниил 1:19

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:19: