за Христос

А на тези четири юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост; и Даниил можеше да проумява всички видения и сънища.

Слушай Даниил 1:17
Даниил 1:17

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:17: