за Христос

Тогава Даниил каза на надзирателя, когото началникът на евнусите беше поставил над Даниил, Анания, Мисаил и Азария:

Слушай Даниил 1:11
Даниил 1:11

Други преводи на Даниил 1:11: