за Христос

Даниил в царския палат на Навуходоносор
В третата година от царуването на Юдейския цар Йоаким вавилонският цар Навуходоносор дойде до Йерусалим и го обсади.

Слушай Даниил 1:1
Даниил 1:1

Препратки:

Други преводи на Даниил 1:1: