за Христос

Даниил 12:1,2,3,4,10,12   

1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време; и в онова време твоят народ ще се отърве - всеки, който бъде намерен записан в книгата.
2 Пророчество за края на времената
Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят - едни за вечен живот, а други - за срам и вечно презрение.
3 Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда - като звездите до вечни векове.
4 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
10 Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере; но разумните ще разберат.
12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда триста тридесет и петте дни.
Даниил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12