за Христос

Даниил 12   

1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време; и в онова време твоят народ ще се отърве - всеки, който бъде намерен записан в книгата.
2 Пророчество за края на времената
Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят - едни за вечен живот, а други - за срам и вечно презрение.
3 Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда - като звездите до вечни векове.
4 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
5 Тогава, като погледнах, аз, Даниил, ето, стояха двама други - един на брега отсам реката и един на брега оттам реката.
6 Единият каза на облечения в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката: Докога ще се чака за края на тези чудеса?
7 И чух облечения в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Онзи, Който живее довека, че това ще бъде след време, времена и половина време и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили със смазването на силата на святия народ.
8 И аз чух, но не разбрах. Тогава казах: Господарю мой, как ще завърши всичко това?
9 А той отговори: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.
10 Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере; но разумните ще разберат.
11 И от времето, когато бъде премахната вечната жертва и бъде поставена мерзостта, която докарва запустение, ще има хиляда двеста и деветдесет дни.
12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда триста тридесет и петте дни.
13 Но ти си иди, докато настане краят; и ще се успокоиш и в края на дните ще застанеш в дела си.
Даниил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12