за Христос

Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят до края на времето; защото и то ще стане в определеното време.

Слушай Даниил 11:35
Даниил 11:35

Препратки:

Други преводи на Даниил 11:35:

И някои от разумните ще паднат, за да бъдат изпитани и очистени, и избелени до последното време - защото има още до определеното време.
/Верен 2002/
Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят до края на времето; защото и то ще стане в определеното време.
/Библейско общество 2000/
Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, та да се очистят и да се избелят, до края на времето; защото и то ще стане в определеното време.
/Протестантски 1940/
И от разумните някои ще пострадат, за да ги изпитат, очистят и избелят за последното време, защото има още време до срока.
/Православен/
И от разумните ще пострадат, за да се опитат, и да се очистят, и да се избелят до сетното време; защото и то ще стане в определеното време.
/Цариградски/
And some of them of understanding shall fall, to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end: because it is yet for a time appointed.
/KJV/