за Христос

Даниил 11   

1 А в първата година на мидянина Дарий аз, Гавриил, стоях да го укрепя и уякча.
2 Откровение за южното и северното царство
И сега ще ти кажа истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях; и когато се засили чрез богатството си, ще повдигне всичко против гръцкото царство.
3 Тогава ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действа според волята си.
4 А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му, нито ще владеят над толкова, над колкото той е владял; защото царството му ще бъде изкоренено и разделено на други освен тях.
5 И южният цар ще набере сила; но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо.
6 След няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да устои, нито мишцата му; а тя ще бъде предадена, както и онези, които я водеха, и родителят й, и онзи, който я крепеше в онези времена.
7 Но вместо него ще се издигне една издънка от корените й; и като дойде против войската, ще влезе в крепостите на северния цар, ще действа против тях и ще ги надделее;
8 също и боговете им ще докара пленници в Египет, с летите им идоли и с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не напада северния цар.
9 А онзи ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.
10 И синовете му ще воюват и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат; а като се завръщат, ще воюват дори до крепостта му.
11 Южният цар ще освирепее и като излезе, ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка.
12 И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че ще повали десетки хиляди, пак няма да надделее.
13 Защото северният цар, като се завръща, ще опълчи множество, по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот.
14 В онези времена ще въстанат против южния цар; ще се повдигнат и насилниците от твоя народ, за да потвърдят видението; но ще паднат.
15 И така, северният цар ще дойде, ще издигне могила и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар, нито отбраният му народ няма да могат да му противостоят, нито ще има сила, която да му противостои.
16 А онзи, който иде против него, ще действа според волята си и няма да има кой да му противостои; и ще застане в славната земя и в ръцете му ще бъде разрушителна сила.
17 И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство и ще му предложи справедливи условия, и ще действа според тях; а ще му даде най-отбраната дъщеря между жените, за да го разврати, но това няма да успее, нито ще го ползва.
18 После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много от тях; но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор; дори, при това, ще възвърне укора му върху самия него.
19 Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; но ще се препъне и падне, и няма да се намери.
20 Тогава, вместо него, ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната част на царството; но за кратко време ще загине, и то не чрез гняв, нито чрез бой.
21 Нечестивият цар на Сирия и гонението на юдеите
А вместо него ще се издигне един нищожен човек, на когото няма да отдадат царска почит, а той ще дойде във време, когато са спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство.
22 И със силата на потопа ще бъдат пометени и строшени пред него - да! - дори и сам военачалникът на завета.
23 И след като сключи с него съюз, ще постъпва измамно; защото ще излезе и ще надделее само с малко хора.
24 Във време, когато са спокойни, ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му; ще раздели между тях грабеж, плячка и имот; даже ще измисли хитростите си против крепостите, но само за време.
25 Той ще повдигне силата си и множеството си против южния цар с голяма войска; и южният цар ще се бие с него в битка с голяма и много силна войска; но няма да може да устои, защото ще измислят хитрости против него.
26 Да! Онези, които ядат от изрядните му ястия, ще го погубят; и от войската му, макар да е многобройна като потоп, мнозина ще паднат убити.
27 А сърцата на тези двама царе ще бъдат предадени на зло и ще говорят лъжи на същата трапеза, но това няма да успее, понеже при все това краят ще бъде в определеното време.
28 Тогава ще се върне в земята си с много имот; и сърцето му ще бъде против святия завет; и като действа по волята си, ще се върне в земята си.
29 На определеното време той ще се върне и ще дойде към юг; но последният път няма да бъде като първия;
30 защото китимски кораби ще дойдат против него; по тази причина той, огорчен, отново ще се разяри против святия завет и ще действа по волята си; даже, като се завърне, ще се споразумее с онези, които са изоставили святия завет.
31 От него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да! - крепостта, ще премахнат вечната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.
32 И ще изврати с ласкателства онези, които беззаконстват против завета; но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи.
33 И разумните между народа ще научат мнозина; при все това ще падат много дни от меч и пламък, чрез плен и разграбване.
34 А когато паднат, ще им се окаже малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства.
35 Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят до края на времето; защото и то ще стане в определеното време.
36 Царят ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденства, докато се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.
37 И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита някакъв бог; защото ще се направи на по-велик от всички тях.
38 А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! Със злато и сребро, със скъпоценни камъни и желани вещи ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.
39 С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи славата на онези, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята между тях срещу заплата.
40 И в края на времето южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници, конници и много кораби; и като влезе в страните, ще нахлуе и ще отмине.
41 Ще влезе и в славната земя и много страни ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците.
42 Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да я избегне.
43 Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всички скъпоценности на Египет; и либийците и етиопците ще бъдат заставени да го следват по стъпките му.
44 Но известия от изток и север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.
45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свят хълм; но при все това ще бъде постигнат от края си и няма да има кой да му помогне.
Даниил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12