за Христос

Галатяни 6   

1 Отношението на християните един към друг
Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух; но на всеки казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.
2 Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.
3 Защото ако някой мисли себе си да е нещо, а не е нищо, той мами себе си.
4 Но всеки нека изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
5 защото всеки има да носи своя си товар.
6 А този, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.
7 Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне.
8 Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9 Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.
10 И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
11 Наставления и благословение
Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
12 Онези, които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.
13 Защото и самите тези, които се обрязват, не пазят закона, а желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот.
14 А далеч от мен е да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз - за света.
15 Защото в Христос Исус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
16 И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израел.
17 Отсега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господ Исус.
18 Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.
Галатяни: 1 2 3 4 5 6