за Христос

Галатяни 5   

1 Християнската свобода
И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
2 Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва.
3 Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.
4 Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта.
5 Защото ние чрез Духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.
6 Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов.
7 Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?
8 Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.
9 Малко квас заквасва цялото тесто.
10 Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите иначе; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той.
11 И аз, братя, защо още да бъда гонен, ако все още проповядвам обрязване? Защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.
12 Дано се отсечеха онези, които ви разколебават.
13 Плодът на Духа и делата на плътта
Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани; само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг.
14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: Да обичаш ближния си, както себе си.
15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
16 И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.
17 Защото плътта желае силно противното на Духа, а Духът - противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.
19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,
20 идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.
22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,
23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
24 А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и похотите й.
25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.
26 Да не ставаме тщеславни, един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг.
Галатяни: 1 2 3 4 5 6