за Христос

Галатяни 4   

1 Божии чеда чрез Христос и Духа, а не роби на Закона
Казвам още: Дотогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава по нищо от роб, ако и да е господар на всичко,
2 но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.
3 Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;
4 а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
5 за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.
6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!
7 Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христос.
8 Безпокойството на Павел за галатяните
Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове;
9 а сега, когато познахте Бога, или по-добре - като бяхте познати от Бога, как се връщате назад към слабите и жалки първоначални учения, на които отново желаете да робувате?
10 Вие пазите дните, месеците, времената и годините.
11 Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви.
12 Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте извършили спрямо мене никаква неправда,
13 но сами знаете, че първия път ви проповядвах благовестието вследствие на телесна слабост;
14 но пак това, което беше изкушение за вас в състоянието на моето тяло, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, а ме приехте като Божий ангел, като Христос Исус.
15 Тогава къде е онова ваше изповядано блаженство? Понеже свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте извадили и бихте ми ги дали.
16 И така, аз неприятел ли ви станах, понеже постъпвам вярно с вас?
17 Тези учители ви търсят ревностно не по добър начин; те даже желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите ревностно тях.
18 Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то по всяко време, а не само когато аз се намирам между вас.
19 Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас,
20 бих желал да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.
21 Агар и Сара - символи на двата завета
Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закон, не чувате ли какво казва законът?
22 Защото е писано, че Авраам имаше двама сина - един от слугинята и един от свободната;
23 но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната - по обещание.
24 И това е иносказание, защото тези жени представляват два завета - единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е Агар.
25 А тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Йерусалим, защото тя е в робство с децата си.
26 А горният Йерусалим е свободен, който е майка на всички;
27 защото е писано:
Весели се, неплодна, която не раждаш;
възкликни и извикай, ти, която не си била в родилни болки,
защото повече са децата на самотната, отколкото децата на омъжената.
28 А ние, братя, както Исаак, сме чеда на обещание.
29 Но както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.
30 Обаче какво казва Писанието? Изгони слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната.
31 Затова, братя, ние не сме деца на слугинята, а на свободната.
Галатяни: 1 2 3 4 5 6