за Христос

А обещанията се дадоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: и на потомците, като на мнозина, но като за един: и на твоя потомък, Който е Христос.

Слушай Галатяни 3:16
Галатяни 3:16

Препратки:

Други преводи на Галатяни 3:16:

Обещанията бяха дадени на Авраам и неговия потомък. Забележете, че не се казва: и на потомците му, сякаш се отнася за много хора. Говори се по-скоро за един човек: и на твоя потомък,който е Христос.
/Съвременен превод 2004/
А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като за мнозина, а като за един: "и на твоя потомък #букв.: семе, ед.ч.#", който е Христос.
/Верен 2002/
А обещанията се дадоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.
/Библейско общество 2000/
А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.
/Протестантски 1940/
Но обещанията бидоха дадени на Авраама и на семето му. Не е казано: "и на семената", като за мнозина, а като за едного: "и на семето ти", което е Христос.
/Православен/
А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговото семе; не казва: "И на семената," като за много, но като за едного: "И на семето твое," което е Христос.
/Цариградски/
Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.
/KJV/