за Христос

Галатяни 1   

1 Благовестието е само едно
Павел, апостол не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,
2 и всички братя, които са с мене, към галатийските църкви:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,
4 Който даде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят, според волята на нашия Бог и Отец,
5 на Когото да бъде славата до вечни векове. Амин.
6 Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие,
7 което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.
8 Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети.
9 Както по-горе казахме, сега пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет.
10 Призоваването на Павел за апостол
Защото на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако още бях угаждал на човеци, нямаше да съм Христов слуга.
11 Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;
12 понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исус Христос.
13 Защото сте чули за моя предишен живот в духа на юдейството, как прекомерно гоних Божията църква и я разорявах.
14 И напредвах в юдейството повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях много по-ревностен към преданията от бащите ми.
15 А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат,
16 благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, аз не се допитах още в същия час до плът и кръв,
17 нито отидох в Йерусалим при онези, които бяха апостоли преди мен, а заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск.
18 Тогава, след три години, отидох в Йерусалим, за да се запозная с Кифа, и останах при него петнадесет дни;
19 а друг от апостолите не видях освен Яков, Господния брат.
20 (А за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа.)
21 После дойдох в областите на Сирия и Киликия.
22 И лично още не бях познат на Христовите църкви в Юдея,
23 а само слушаха, че онзи, който някога ги е гонил, сега проповядва вярата, която някога разорявал.
24 И славеха Бога поради мене.
Галатяни: 1 2 3 4 5 6