за Христос

И така, да се съобразиш, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоят Бог, наказва тебе.

Слушай Второзаконие 8:5
Второзаконие 8:5

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 8:5: