за Христос

Призив за подчинение на Бога
Внимавайте да изпълнявате всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която Господ се е клел на бащите ви.

Слушай Второзаконие 8:1
Второзаконие 8:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 8:1:

Да внимавате да вършите целия закон, който днес ви заповядвам, за да живеете и да се умножавате, и да влезете и да завладеете земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ви.
/Верен 2002/
Внимавайте да изпълнявате всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която Господ се е клел на бащите ви.
/Библейско общество 2000/
Внимавайте да вършите всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която се е клел Господ на бащите ви.
/Протестантски 1940/
Всички заповеди, които ви днес заповядвам, залягайте да изпълнявате, за да бъдете живи и да се множите, и да отидете и завладеете (добрата) земя, която Господ (Бог) с клетва бе обещал на вашите отци.
/Православен/
Всичките заповеди които ви заповядвам аз днес, да внимаете да ги вършите, за да живеете, и да се умножите, и да влезете и наследите земята за която се кле Господ на отците ви.
/Цариградски/
All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers.
/KJV/