за Христос

Господ не ви предпочете, нито ви избра затова, че сте по-многобройни от останалите племена; защото вие сте най-малобройни от всички племена,

Слушай Второзаконие 7:7
Второзаконие 7:7

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:7:

ГОСПОД положи любовта Си на вас и ви избра не защото сте по-многобройни от всеки друг народ - защото вие сте най-малобройни от всички народи -
/Верен 2002/
Господ не ви предпочете, нито ви избра затова, че сте по-многобройни от останалите племена; защото вие сте най-малобройни от всички племена.
/Библейско общество 2000/
Господ не ви предпочете нито ви избра, за гдето сте по-многочислени от всичките други племена; защото вие сте най-малочислени от всичките племена.
/Протестантски 1940/
Не затуй, че сте по-многобройни от всички народи, ви прие Господ и ви избра, - понеже вие сте по-малобройни от всички народи, -
/Православен/
Не ви предпочете Господ нито ви избра за това че сте по-многочислени от всичките народи, защото вие сте най-малочислени от всичките народи;
/Цариградски/
The LORD did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of all people:
/KJV/