за Христос

Понеже вие сте народ свят на Господа, вашия Бог; вас избра Господ, вашият Бог, да Му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.

Слушай Второзаконие 7:6
Второзаконие 7:6

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:6:

Понеже ти си свят народ на ГОСПОДА, своя Бог. ГОСПОД, твоят Бог, те избра, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всичките народи, които са по лицето на земята.
/Верен 2002/
Понеже вие сте народ свят на Господа, вашия Бог; вас избра Господ, вашият Бог, да Му бъдете собствен народ между всички племена, които са по лицето на земята.
/Библейско общество 2000/
Понеже вие сте люде свети на Господа вашия Бог; вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята.
/Протестантски 1940/
защото ти си свет народ на Господа, твоя Бог: тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всички народи, които са на земята.
/Православен/
Понеже вие сте люде свети Господу Богу нашему: избра вас Господ Бог ваш да бъдете собствен нему народ от всичките народи които са по лицето на земята.
/Цариградски/
For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.
/KJV/