за Христос

Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, а ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.

Слушай Второзаконие 7:5
Второзаконие 7:5

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:5:

Но така да им направите: да съборите жертвениците им, да строшите стълбовете им, да насечете ашерите им и да изгорите с огън издяланите им идоли.
/Верен 2002/
Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, а ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.
/Библейско общество 2000/
Но така да им направите: жертвениците им да разорите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.
/Протестантски 1940/
Но постъпете с тях тъй: жертвениците им разрушете, стълбовете им разбийте и дъбравите им изсечете и истуканите (на боговете) им с огън изгорете;
/Православен/
Но така да направите с тях: жертвениците им да разорите, и кумирите им да изтрошите, и Ашерите им да изсечете, и истуканите им с огън да изгорите.
/Цариградски/
But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire.
/KJV/