за Христос

защото ще пречат на синовете ти да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.

Слушай Второзаконие 7:4
Второзаконие 7:4

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:4:

защото ще отвърне сина ти от Мен, за да служат на други богове; и така гневът на ГОСПОДА ще пламне против вас и бързо ще те изтреби.
/Верен 2002/
защото ще пречат на синовете ти да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който бързо ще те унищожи.
/Библейско общество 2000/
защото ще отвърнат синовете ти от да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.
/Протестантски 1940/
защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и тогава ще се разпали върху вас гневът на Господа, и Той скоро ще те изтреби.
/Православен/
защото ще отвърнат синовете ти от след мене за да служат на други богове; и ще се разпали гневът Господен на вас, и скоро ще те изтреби.
/Цариградски/
For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.
/KJV/