за Христос

да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;

Слушай Второзаконие 7:3
Второзаконие 7:3

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:3: