за Христос

И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не бъдеш обречеш на унищожение като нея; силно да я мразиш и силно да се отвращаваш от нея, защото е обречена на унищожение.

Слушай Второзаконие 7:26
Второзаконие 7:26

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:26:

И да не внасяш в дома си гнусота, за да не паднеш под проклятие като нея; безкрайно да се отвращаваш от нея и безкрайно да се гнусиш от нея, защото е проклетия.
/Верен 2002/
И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не се обречеш на унищожение като нея; да я мразиш и да се отвращаваш от нея, защото е обречена на унищожение.
/Библейско общество 2000/
И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; съвършено да я мразиш и съвършено да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление.
/Протестантски 1940/
и не внасяй гнусотата в дома си, за да не подпаднеш под клетва, както тя; отвръщай се от това и се гнуси от него, понеже то е заклето.
/Православен/
И да не внесеш гнусота в дома си, за да не станеш проклет както нея: да имаш съвършено отвращение от нея, и да ти бъде съвсем гнусно, защото е проклетия.
/Цариградски/
Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing.
/KJV/