за Христос

Ще предаде и царете им на теб и ще заличиш името им под небето; никой няма да може да устои пред тебе, докато не ги изтребиш.

Слушай Второзаконие 7:24
Второзаконие 7:24

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:24: