за Христос

Но Господ, твоят Бог, ще ти ги предаде и ще ги притеснява много, докато бъдат унищожени.

Слушай Второзаконие 7:23
Второзаконие 7:23

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:23: