за Христос

И Господ, твоят Бог, малко по малко ще изгони тези народи пред тебе; не бива да ги изтребваш твърде бързо, иначе дивите зверове около тебе ще се развъдят много.

Слушай Второзаконие 7:22
Второзаконие 7:22

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:22:

И ГОСПОД, твоят Бог, ще изгони тези народи пред теб малко по малко; няма да можеш да ги унищожиш изведнъж, за да не се умножат против теб полските зверове.
/Верен 2002/
И Господ, твоят Бог, малко по малко ще изгони тези народи пред теб; не бива да ги унищожиш наведнъж, иначе дивите зверове ще се увеличат около теб.
/Библейско общество 2000/
И Господ твоят Бог малко по малко ще изгони тия народи от пред тебе; не бива да ги изтребиш изведнъж, за да се не умножат върху тебе полските зверове.
/Протестантски 1940/
И Господ, Бог твой, ще прогонва пред тебе тия народи малко по малко; ти скоро не можеш ги изтреби, за да не (стане земята пуста и) се умножат срещу тебе полските зверове;
/Православен/
И ще изкорени Господ Бог твой малко по малко тези народи от лицето ти: не можеш ги ти изтреби скоро, за да се не умножат върз тебе полските зверове.
/Цариградски/
And the LORD thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee.
/KJV/