за Христос

Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен.

Слушай Второзаконие 7:21
Второзаконие 7:21

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:21: