за Христос

Още Господ, твоят Бог, ще изпрати и стършели върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе.

Слушай Второзаконие 7:20
Второзаконие 7:20

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:20: