за Христос

Да не се уплашиш от тях; да помниш добре какво направи Господ, твоят Бог, на фараона и на всички египтяни;

Слушай Второзаконие 7:18
Второзаконие 7:18

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:18: