за Христос

И ако кажеш в сърцето си: Тези племена са по-многобройни от мене, как ще мога да ги изгоня? -

Слушай Второзаконие 7:17
Второзаконие 7:17

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:17: