за Христос

Ще бъдеш благословен повече от всички племена; няма да има бездетен или бездетна между вас или безплодни между добитъка ви.

Слушай Второзаконие 7:14
Второзаконие 7:14

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:14: