за Христос

и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови децата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и роденото от говедата ти, и малките от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.

Слушай Второзаконие 7:13
Второзаконие 7:13

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:13:

И ще те възлюби и ще те благослови, и ще те умножи; ще благослови също и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти и новото ти вино, и маслото ти, рожбите от добитъка ти и малките от стадото ти в земята, за която се закле на бащите ти да ти я даде.
/Верен 2002/
и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови децата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и малките от говедата ти, и малките от овцете ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на теб.
/Библейско общество 2000/
и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и рожбите от говедата ти и малките от овците ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.
/Протестантски 1940/
ще те обикне, ще те благослови, ще те размножи и ще благослови плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти, дървеното ти масло, раждането от едрия ти добитък и от стадата на овците ти, в оная земя, за която Той се кле на твоите отци да ти даде;
/Православен/
и ще те възлюби, и ще те благослови, и ще те умножи, и ще благослови плода на утробата ти, и плода на земята ти, житото ти, и виното ти, и маслото ти, и чредите на говедата ти, и стадата на овците ти, в земята която се кле на отците ти да даде тебе.
/Цариградски/
And he will love thee, and bless thee, and multiply thee: he will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee.
/KJV/