за Христос

И ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;

Слушай Второзаконие 7:12
Второзаконие 7:12

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:12:

Ако слушате тези правила и ги спазвате и вършите, ГОСПОД, твоят Бог, ще пази за теб завета и милостта, за които се закле на бащите ти.
/Верен 2002/
И ако слушате тези наредби и ги пазите и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за теб завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;
/Библейско общество 2000/
И ако слушате тия съдби и ги пазите и вършите, Господ твоят Бог ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;
/Протестантски 1940/
И ако слушате тия закони и ги пазите и изпълнявате, Господ, Бог твой, ще пази завет и милост към тебе, както Той се кле на твоите отци,
/Православен/
И ако слушате тези съдове, и ги пазите и вършите, ще упази Господ Бог твой за тебе завета и милостта за която се кле на отците ти;
/Цариградски/
Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep, and do them, that the LORD thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers:
/KJV/