за Христос

а на онези, които Го мразят, им въздава в лице и ги погубва, няма да забави наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде.

Слушай Второзаконие 7:10
Второзаконие 7:10

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:10: