за Христос

Израел - Божият народ
Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хетите, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците - седем племена, по-големи и по-силни от теб,

Слушай Второзаконие 7:1
Второзаконие 7:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 7:1:

Когато ГОСПОД, твоят Бог, те въведе в земята, където влизаш, за да я притежаваш, и изгони пред теб много народи: хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, седем народа, по-големи и по-силни от теб;
/Верен 2002/
Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи пред теб: хетите, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците - седем племена, по-големи и по-силни от теб,
/Библейско общество 2000/
Когато Господ твоят Бог те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи от пред тебе, хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, седем народа по-големи и по-силни от тебе,
/Протестантски 1940/
Когато Господ, Бог твой, те въведе в земята, в която ти отиваш, за да я завладееш, и изгони отпреде ти многобройните народи: хетейци, гергесейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци, - седем народа, коит о са по-многобройни и по-силни от тебе,
/Православен/
Когато Господ Бог твой те въведе в земята в която отхождаш да я наследиш, и изгони много народи от лицето ти, Хетейците, и Гергесейците, и Аморейците, и Хананейците, и Ферезейците, и Евейците, и Иевусейците, седем народи по-големи и по-силни от тебе,
/Цариградски/
When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou;
/KJV/