за Христос

Да ходите по всички пътища, които Господ, вашият Бог, ви заповяда, за да живеете и да благоденствате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.

Слушай Второзаконие 5:33
Второзаконие 5:33

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 5:33:

Да ходите по целия път, който ГОСПОД, вашият Бог, ви заповяда, за да живеете и да ви бъде добре, и да продължите дните си в земята, която ще притежавате.
/Верен 2002/
Да ходите по всички пътища, които Господ, вашият Бог, ви заповяда, за да живеете и да благоденствате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.
/Библейско общество 2000/
Да ходите по всичките пътища, които Господ вашият Бог ви заповяда, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.
/Протестантски 1940/
ходете по пътя, по който ви заповяда Господ, Бог ваш, за да бъдете живи и да ви бъде добре и да проживеете дълго време в оная земя, която ще получите за владение.
/Православен/
Да ходите по всичките пътища които Господ Бог ваш заповяда вам, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята която ще наследите.
/Цариградски/
Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.
/KJV/