за Христос

Смъртта на Моисей
Тогава Моисей се изкачи от Моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Йерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан,

Слушай Второзаконие 34:1
Второзаконие 34:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 34:1:

И Мойсей се изкачи от равнините на Моав на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Ерихон. И ГОСПОД му даде да види цялата земя на Галаад до Дан,
/Верен 2002/
Тогава Моисей се изкачи от Моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Йерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан,
/Библейско общество 2000/
Тогава Моисей се възкачи от моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Ерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан,
/Протестантски 1940/
Тогава Моисей се възкачи от равнините Моавски на планина Нево, навръх Фасга, срещу Иерихон, и Господ му показа цялата земя Галаад дори до самия Дан,
/Православен/
И възлезе Мойсей от Моавовите полета на гората Нево, на върха Фасга, който е срещу Иерихон. И показа му Господ всичката Галаадска земя дори до Дан,
/Цариградски/
And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the LORD showed him all the land of Gilead, unto Dan,
/KJV/