за Христос

който каза за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
който не призна братята си,
нито позна своите синове;
Защото потомците на Левий съблюдаваха Твоята дума
и опазиха Твоя завет.

Слушай Второзаконие 33:9
Второзаконие 33:9

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:9:

който каза за баща си и за майка си: Не съм ги видял. - и не призна братята си и не знаеше синовете си #ср. Изход 32:26 и сл.#; защото съблюдаваха словото Ти и опазиха Твоя завет.
/Верен 2002/
който каза за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
който не призна брат си,
нито позна своите синове;
защо спазваха Твоята дума
и опазиха Твоя завет.
/Библейско общество 2000/
Който рече за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
Който не призна братята си,
Нито позна своите чада;
Защо съблюдаваха Твоята дума
И опазиха Твоя завет.
/Протестантски 1940/
който казва за баща си и майка си: "аз на тях не гледам", и братята си не признава, и синовете си не знае; понеже те, левитите, държат думите Ти и спазват завета Ти,
/Православен/
Който рече за отца си и за майка си:
Не гледам на тях;
И който не припозна братята си,
И не позна синовете си;
Защото съхраниха твоята дума,
И упазиха завета твой.
/Цариградски/
Who said unto his father and to his mother, I have not seen him; neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children: for they have observed thy word, and kept thy covenant.
/KJV/