за Христос

И за Левий каза:
Твоят "тумим" и "урим"
принадлежи на онзи Твой благочестив човек,
когото си изпитал в Маса
и с когото си се препирал при водите на Мерива;

Слушай Второзаконие 33:8
Второзаконие 33:8

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:8:

А за Леви каза: Тумимът Ти и Уримът Ти да бъдат със светия ти човек, когото си изпитал в Маса, и с когото си се карал при водите на Мерива;
/Верен 2002/
И за Левий каза:
Твоят "тумим" и "урим"
принадлежи на онзи Твой благочестив човек,
когото си изпитал в Маса
и с когото си се препирал при водите на Мерива;
/Библейско общество 2000/
И за Левия рече:
Тумимът ти и Уримът ти
Да бъдат с оня твой благочестив човек,
Когото си опитал в Маса.
И в когото си се препирал при водите на Мерива;
/Протестантски 1940/
И за Левия каза: Твоят "тумим" и "урим" е на светия Ти мъж, когото Ти изкуси в Маса, с когото Ти се препира при водите на Мерива,
/Православен/
И за Левия рече:
Тумимът ти и Уримът ти
Да бъдат с преподобния ти человек
Когото си изкусил в Маса,
И с когото си се препирал при водите на Мерива;
/Цариградски/
And of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy holy one, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah;
/KJV/