за Христос

И той беше цар в Йесурун,
когато първенците на народа се събраха,
всички Израелеви племена.

Слушай Второзаконие 33:5
Второзаконие 33:5

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:5: