за Христос

Той възлюби племената;
всичките Му светии са в ръцете Ти;
и седяха при краката ти,
за да приемат думите ти.

Слушай Второзаконие 33:3
Второзаконие 33:3

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:3: