за Христос

Блажен си ти, Израелю!
Кой е подобен на тебе, народе, спасяван от Господа,
Който ти е щит за помощ
и меч на твоята слава?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
и ти ще стъпваш по височините им.

Слушай Второзаконие 33:29
Второзаконие 33:29

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:29:

Блажен си ти, Израилю; кой е като теб, народ спасен от ГОСПОДА, който е щитът на помощта ти и мечът на величието ти! Враговете ти ще ти се покорят лицемерно и ти ще тъпчеш високите им места.
/Верен 2002/
Блажен си ти, Израелю!
Кой е подобен на теб, народе, спасяван от Йехова,
Който ти е щит за помощ
и меч за твоето превъзходство?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
и ти ще стъпваш по височините им.
/Библейско общество 2000/
Блажен си ти Израилю;
Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа,
Който ти е щит за помощ,
И меч за твоето превишаване?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
И ти ще стъпваш по височините им.
/Протестантски 1940/
Блажен си ти, Израилю! Кой е като тебе, народ пазен от Господа, Който ти е щит закрилник и меч на славата ти? Твоите врагове ти се подмилкват, и ти тъпчиш вратовете им.
/Православен/
Блажен си ти, Израилю:
Кой е подобен тебе, народе спасаеми
От Господа, който е щит на помощта ти
И меч на превъзходството ти?
И ще ти се покорят враговете ти;
И ти ще стъпиш на високите им места.
/Цариградски/
Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.
/KJV/